Polatlı OSGB Hizmetleri

Halis İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Polatlı OSGB Hizmetleri

İşyerinizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için, İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Profesyonelleri ve alanında uzman çözüm ortakları ile tehlike sınıfınıza uygun, işyerinize özgü hizmet vermektedir. Çalışmalarınızda yaşayabileceğiniz sorunları, gerçekleşmeden önleyebilmek ve yaşadığınız sorunları, anlık çözüme kavuşturabilmek adına sistemli çalışmalar yürütüyoruz.

Polatlı OSGB Hizmetleri

Polatlı İş Güvenliği Uzmanlığı

Polatlı İşyeri Hekimliği

Polatlı Sağlık Personeli

Polatlı İSG Hizmetleri

Polatlı Çalışma Ortamı Gözetimi

Polatlı İSG Eğitimleri

Polatlı Yıllık Plan ve Programlar

Polatlı Dokümantasyon

Polatlı Risk Değerlendirme Raporu

Polatlı Acil Drum Planı

Polatlı Sağlık Güvenlik Planı

Polatlı Diğer Hizmetler

Polatlı Patlamadan Korunma Planı

Polatlı Uyarı ve İkaz Levhalandırma

Polatlı Kişisel Koruyucu Donanımlar

Polatlı Periyodik Kontroller

Polatlı Basınçlı Kaplar ve Tanklar

Polatlı Kaldırma ve İletme Araçları

Polatlı Elektrik Tesisatı (Topraklama,Paratoner,Jenaratör)

Polatlı Yangın Tesisatı

Polatlı Havalandırma ve Klima

Polatlı Yangın Söndürme Cihazı

Polatlı Ölçüm Hizmetleri

Polatlı Gürültü Ölçümü

Polatlı Aydınlatma Ölçümü

Polatlı Termal Konfor Ölçümü

Polatlı Titreşim Ölçümü

Polatlı Toz Ölçümü

Polatlı İç Ortam Gaz – Buhar (VOC) Ölçümü

Polatlı Eğitim Hizmetleri

Polatlı Yüksekte Çalışma Eğitimi

Polatlı Yangın Eğitimi

Polatlı İlk Yardım Eğitimi

Polatlı Hijyen Eğitimi

Polatlı Operatörlük Eğitimleri

Polatlı Mesleki Eğitimler

Polatlı Sağlık Hizmetleri

Polatlı İşe Giriş Muayeneleri

Polatlı Periyodik Sağlık Muayeneleri

Polatlı Mobil Sağlık Tarama Hizmeti

Polatlı Aşılama Hizmeti

Polatlı Portör Muayenesi

Polatlı Ağır Metal Testi

POLATLI OSGB HİZMETLERİ

Aylık periyodik ziyaretler halinde devamlı bir süreç içerisinde İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve Sağlık personeli ile her ay ziyaret edilip eksikliklerin giderilmesi, Çalışanların muayenelerinin yapılması ve eğitimlerinin verilmesi şeklinde hizmet verilmektedir. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

POLATLI PERİYODİK KONTROL VE ÖLÇÜMLER

Bakanlığın yayınlamış olduğu yönetmelik gereği; İş yerlerinizde bulunan Forklift, Kompresör, Asansör vb. makine ve ekipmanların her yıl yaptırılması gereken periyodik kontrolleri ve Çalışma ortamınızda oluşan gürültü, toz, titreşim vb. risk etmenlerinin ölçümleri yapılmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

POLATLI EĞİTİM HİZMETLERİ

Tehlike sınıfı fark etmeksizin en az yılda 1 kez yangın ve tahliye eğitimi, Çalışma alanlarında seviye farkı bulunan yerlerde Yüksekte çalışma eğitimi, Tehlike sınıfına göre her 10,15,20 kişide olması gereken İlk yardım eğitimi, Gibi Bakanlığın işyerlerinde alınması zorunlu hale getirdiği bu eğitimleri Uzman eğiticilerimiz tarafından sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

POLATLI DOKÜMANTASYON

İşyerinize özgü hazırlanması gereken; Çalışmalarınız esnasında karşılaşacağınız risklerin ve risklere karşı alınması gereken önlemlerin yer aldığı Risk değerlendirme raporu, İşyerinize zarar verecek afet durumlarında veya dışarıdan gelecek tehlike durumlarında alınması gereken önlemlerin yer aldığı acil durum planı ve işyerinizdeki diğer tehlikelerden korunmak amacıyla isg profesyonellerimizce raporlar hazırlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız



Çalışanlarda İş Sağlıgı ve Güvenliği Bilinci Oluşturmak

işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için HALİS OSGB...